Oxford Üniversitesinden araştırmacıların yaptığı araştırmalara göre, kuş çiftlerinin ilişkisinin sosyal çevreleri tarafından etkilendiği, diğer kuşlarla kurulan arkadaşlıkların bazı ilişkileri bitirebildiği fark edilmiş.

love-birds-images_-26

 

Tıpkı insanlar gibi kuşlarda tek eşlilikten yana. Fakat yine insanlar gibi eşlerini aldatabiliyor yada daha uygun bir eş için eş ve yaşam koşulları için tamamen terk edebiliyorlar.

Kuşlar sosyal canlılar oldukları için eş seçimi onların hayatında da oldukça önem teşkil ediyor. Yaşadıkları çevreden onlar için en uygun özelliklere sahip bir kuşu bulmak, duygularına karşılık bulmak ve sonunda güzel bir hayat geçirebilmek, her kuşun dikkatle vermesi gereken bir karar.

Sosyal yapının kuşların ikili ilişkilerindeki etkisini incelemek, yeterli data toplayıp sonuca ulaşmak oldukça zor birnanomotor-for-nanobot-drug-delivery-2 süreç olsa da Oxford Üniversitesi araştırmacıları, sosyal etkileşimin çift olma ve sonrasındaki ilişkiyi nasıl etkilediğini keşfedebilmişler.

Kış günlerinde vakitlerini ağaç kovuklarında geçiren kuşları izlemek için PIT adı verilen pasif entegre vericileri yerleştirilmiş. Ormanda kuşlar için yiyecek konulan bölgelerin etrafına yerleştirilen PIT’ler kuşların kondukları bölgeleri ve sürelerini tespit ederek kaydetmiş.  Bu kayıtlar ile net olarak kuşların kimliğini belirleyerek, hangi kuşun etrafıyla daha sosyal olduğunu ve bu sosyalliğin eşine karşı olan tutumuna nasıl etki ettiğini takip etmişler. Bu süreci kış boyunca haftada iki gün boyunca yapan ekip, aynı zamanda bir kuşun sosyal çevresiyle ilişkilerin de zamanla nasıl değişiklikler olduğunu da keşfedebilmiş.

2007-2014 tarihleri arasında 3.198 belirlenmiş kuştan, buluşmalarda ki gruplar arasında cinsiyete göre dağılım, kuşların birbirleriyle olan ilişkileri, seçtikleri eşleri ile boşanmalarında etkili olan faktörlerin sebepleri keşfedilmiş.

6997590-love-birdsElde edilen sonuçlar dişi kuşların boşanmaya daha çok meyilli olduğunu göstermiş. Eşini seçmiş olan erkek kuş eşiyle olan işbirliğini ve muhabbetini diğer dişi kuşlardan üstün tutuyor ve eğer birliktelikleri verimli bir yumurtlama dönemi ile sonuçlanıyorsa boşanmayı tercih etmiyorlarmış. Fakat bu durum dişi kuşlarda biraz daha farklı işliyormuş. Dişi kuşlar daha iyi bir yuva, daha iyi bir erkek kuşla daha iyi yaşam koşulları için boşanmayı göze alıyorlarmış. Dişi kuşların daha çok ileriye dönük planlar yaptıkları bu yüzden şartların her zaman daha iyi olabileceğini düşündükleri ise Monash Üniversitesi araştırmacıları tarafından keşfedilmiş. Hatta planladıkları bir yuvaya sahip bir erkek kuş için sabırla üç sene bile bekledikleri gözlemlenmiş.

İlk bakışta hoş olmayan bir durum gibi gözükse de dişi kuşlar ileri görüşlülüklerini kullanıyorlar aslında. Daha başarılı ve daha iyi koşullar sunan erkek tercih etmelerinin sebebi daha çok dayanıklı ve sağlıklı yavrular üretmek. Bu düşünceyle hareket eden dişi kuşlar zararın neresinden dönsek kάrdır diyerek eşlerini terk edebiliyor

lar.

Kaynak;

Monash University.(2016).Female Birds Call The Shots in Divorce.http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-07/mu-fbc072016.php

Oxford University.(2015).Divorce in Birds is Affected By Their Social Group.http://phys.org/news/2015-10-divorce-birds-affected-social-group.html#nRlv