DNA THERMOMETER

Hemen hemen hepiniz ‘DNA’ hakkında bir şeyler duymuşsunuzdur. DNA genetik bilgilerimizi taşıyan, moleküllerin efendisidir. Şimdi ise DNA’nın yeni bir görevi daha var, termometre olmak bir efendi için pek uygun bir görev değil ama buda onun sosyal sorumluluk görevi diyelim. Bunu yapanlar Montreal Üniversitesinden bir grup araştırmacı ve saçlarımızdan 20 000x daha küçük boyutlarda programlanabilir bir DNA termometresi yapmayı başardılar.

Çalışma prensibine bakacak olursak oldukça basit DNA bazı sıcaklıklarda sarmal yapısını sıkılaştırıyor, bazı sıcaklılarda ise genişletiyor . DNA’nın yapısında bulunan nükleotitlerin dizilimini (Adenin, Timin, Guanin, Sitozin; adenin timin ile, sitozin ise guanin ile baz çiftidir) belirlenen sıcaklıkta sıkılaştırması veya sarmal yapının açılması sağlanacak şekilde ayarlandığında ve bu yapıya bazı optik vericiler yerleştirildiğinde 5 nanometre genişliğinde minicik termometreler yapılmış oluyor.                            DNA

Peki ne gerek var bu boyutta bir termometreye?

Bu nano boyutlardaki termometreler sayesinde moleküler biyoloji alanında yeni kapılar açabilir ve hala yanıtlanamayan sorulara cevaplar bulunabilir. Örneğin biz vücut sıcaklığımızın 37 ° C  civarında olduğunu biliyoruz fakat her bir hücremiz de büyük sıcaklık değişimleri olup olmadığını bilmiyoruz. Ayrıca sadece canlı hücrelerle kalmayıp ilerleyen zamanlarda bu minik termometreleri elektronik temelli araçla

rda da kullanarak sıcaklık değişimleri nano boyutlarda izlenebilir hale getirilebilir.

 

Kaynak;

University of Montreal, (2016), Chemists use DNA to build the world’s tiniest thermometer, https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160427080733.htm